Lista szkół - Gmina Barcin


Wybierz miasto:
szkoły Barcin
szkoły Mamlicz
szkoły Piechcin

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie filia w Piechcinie
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon:
Gimnazjum nr 1 w Barcinie
POLNA 1
88-190 Barcin
telefon: 0523832392
GIMNAZJUM NR2
11 LISTOPADA 5
88-192 Piechcin
telefon: 0523837339
LO
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon: 0523837086
Przedszkole
4-Stycznia 9
88-190 Barcin
telefon: 0523832015
Przedszkole nr 2
Artylerzystów 3
88-190 Barcin
telefon: 0523832554
PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKA
ARTYLERZYSTÓW 1
88-190 Barcin
telefon: 0523832093
Przedszkole Piechcin
11 Listopada 7
88-192 Piechcin
telefon: 0523837278
Szkoła Podstawowa
Mamlicz 72
88-190 Mamlicz
telefon: 0523836190
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J.KORCZAKA
11 LISTOPADA 5
88-192 Piechcin
telefon:
Szkoła Podstawowa nr 1

88-190 Barcin
telefon:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie
Artylerzystów 13
88-190 Barcin
telefon: 0523832586
Szkoła Policealna o kierunku Technik Archiwista

88-192 Piechcin
telefon:
Szkoła POlicealna Technik Administracji
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon:
Szkoła Policealna Technik Ekonomista
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon:
Szkoła Policealna Technik Obsługi Turystycznej
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon:
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

88-192 Piechcin
telefon:
Technikum Handlowe
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon:
Uzupełniające LIceum Ogólnokształcące
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon:
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ NR 1 W PIECHCINIE
11 LISTOPADA 5
88-192 Piechcin
telefon: 0523837229
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon: 0523837086
ZSZ
Radłowska 10
88-192 Piechcin
telefon: 0523837086

1